Image Alt

Pravno obvestilo

Omejitev uporabe vsebine spletne strani www.ridecrew.si

Informacije in gradiva, ki so prikazana na tej strani, lahko naložite z mreže za vašo osebno domačo rabo, pri čemer ne smete spreminjati označb avtorskih pravic, drugih obvestil o pravicah intelektualne lastnine ali obvestil o drugih pravicah. Dovoljeno je nalaganje in tiskanje informacij in gradiv z namenom ogledovanja in branja za nekomercialne namene. Vsako drugo kopiranje, distribuiranje, ponovno objavljanje, spreminjanje informacij in gradiv na www.ridecrew.si ali njihovo pošiljanje po pošti ter razširjanje na kakršenkoli drug način brez predhodnega pisnega dovoljenja, je prepovedano. Pravtako je prepovedana uporaba kateregakoli elementa www.ridecrew.si za kakršnekoli druge namene, kot za izključno osebno, nekomercialno, domačo rabo.

Spletni portal www.ridecrew.si, lastniki portala www.ridecrew.si, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.ridecrew.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za obliko in vsebino spletnih strani, ki so na kakršenkoli način povezane z www.ridecrew.si.

To pravno obvestilo lahko administratorji portala www.ridecrew.si kadarkoli spremenijo in je za uporabnike zavezujoče v vsakokratni spremenjeni obliki, zato priporočamo, da jih v primeru uporabe www.ridecrew.si spremljate na teh straneh. Z uporabo te strani ste izkazali in potrdili, da ste seznanjeni z našimi pogoji in da se z njimi strinjate. Uporaba strani v nasprotju z navedenimi pravili je prepovedana. Uporabnik, ki uporablja strani na način, ki je v nasprotju z navedenimi pravili, je v celoti materialno in odškodninsko odgovoren.

Omejitev odgovornosti – splošno

Vse informacije, gradiva in podatki na www.ridecrew.si so informativne narave. Administratorji spletnega portala www.ridecrew.si se bodo prizadevali za optimalno delovanje spletne strani, vendar ne prevzemajp nikakršnih odgovornosti in garancij za nemoteno uporabo www.ridecrew.si. Vsi uporabniki spletne strani www.ridecrew.si si stran uporabljajo na lastno odgovornost.

Spletni portal www.ridecrew.si tudi ne more biti odgovoren za kakršnekoli poškodbe (vključno tiste, ki jih povzročijo virusi) računalniške opreme, mobilnih telefonov ali katerekoli druge aplikacije, s katero je mogoče dostopati do strani, zaradi vašega obiska strani ali kakršnekoli njene uporabe. www.ridecrew.si ne more biti odgovoren za nikakršno škodo kakršnekoli vrste, ki bi utegnila nastati zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe www.ridecrew.si.

Niti lastniki, niti katerakoli druga fizična ali pravna oseba, ki je sodelovala pri ustvarjanju, nastanku in izdelavi www.ridecrew.si ali še sodeluje pri nadgradnjah in novih informacijah in gradivih, ne odgovarja za nobeno škodo, ki bi izhajala iz dostopa, uporabe ali nezmožnosti uporabe informacij in gradiv, oglasov in malih oglasov na www.ridecrew.si oz. storitev, ki jih ponuja www.ridecrew.si ali za kakršnekoli napake ali pomanjkljivosti v njihovi vsebini.